Verksamhetsområden

Anti-korruption

Advokat Rashin Fardnicklasson har inriktat sig på det förebyggande arbetet mot korruption, det vill säga anti-korruption. Hon är certifierad specialist i anti-korruption genom International Compliance Association och har genomgått utbildningar vid International Anti-Corruption Academy i Österrike och Transparency International School i Litauen. Efter att ha arbetat för Transparency International UK har hon valt att fokusera sitt arbete som advokat på anti-korruption. Hon erbjuder utbildningar och föreläsningar inom detta område. Hon erbjuder även biträde vid bl.a. upprättande och revidering av policydokument och riktlinjer.

Entreprenadrätt och tvister

Advokat Lars Fardnicklasson, som också har en bakgrund inom byggbranschen som murare, ger rådgivning till beställare/byggherrar samt entreprenörer inför och under byggprocessen rörande villor. Han arbetar även med entreprenadstvister och erbjuder biträde vid tvister gällande fordringar och tvister mot försäkringsbolag.

Information om din möjlighet att använda rättsskydd i din försäkring kommer du att få av oss och vi hjälper dig med att ansöka om rättsskydd.

Offentliga förordnanden

Advokat Lars Fardnicklasson biträder även enskilda i mål mot myndigheter såsom offentlig eller privat försvarare. Myndigheter förordnar honom också som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och offentligt biträde.