Verksamhetsområden

Entreprenadrätt och tvister

Vi håller utbildningar och ger rådgivning till beställare/byggherrar samt entreprenörer inför och under byggprocessen rörande villor. Vi arbetar även med entreprenadstvister.

Vi erbjuder även biträde vid tvister gällande fordringar och tvister mot försäkringsbolag.

Information om din möjlighet att använda rättsskydd i din försäkring kommer du att få av oss och vi hjälper dig med att ansöka om rättsskydd.

Familjerätt

Inom familjerätten arbetar vi med vårdnads-, boende- och umgängesmål. Vi kommer att hjälpa dig med information om din möjlighet att använda rättshjälp eller rättsskydd i din försäkring. Vi hjälper dig även att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

Offentliga förordnanden

Vi biträder även enskilda i mål mot myndigheter såsom offentliga eller privata försvarare. Myndigheter förordnar oss också som målsägandebiträden, särskilda företrädare för barn och offentliga biträden.

Anti-korruption

Vår advokat Rashin Fardnicklasson arbetar med anti-korruption.

Skatterätt

Vi arbetar med skatteprocesser, både hos Skatteverket och i domstol.