Advokaten

Advokat Rashin Nicklasson - antikorruptionsarbete

Advokat

Rashin Nicklasson

Telefon: 072-231 80 60
E-mail: rashin@omidadvokater.se

– Advokat, OMID Advokater AB

– Utredare vid Transparency International UK

–  Notarietjänstgöring vid dåvarande Länsrätten i Norrbottens län samt Luleå tingsrätt
– Föredragande vid Förvaltningsrätten i Stockholm
– Verksam vid annan advokatbyrå
– Forskarassistent vid the British Institute of International and Comparative Law, London, England
– Forskarassistent vid International Centre for Human Rights and Democratic Development, Montreal, Kanada

– Praktik vid Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt

– Jur.kand. Uppsala universitet

– Juridik m.m. McGill University, Montreal, Kanada

– Certifierad Specialist i antikorruption, International Compliance Association

– International Anti-Corruption Academy (IACA), Laxenburg, Österrike

– Transparency International School on Integrity, Intensive Anti-corruption training for Future Leaders, Vilnius, Litauen

-Svenska Institutet för Internationell Rätts stipendium för bästa examensarbete i folkrätt år 2007
– Vinnare av ”Telders International Law Moot Court Competition 2006”, FN-domstolen, Haag, Nederländerna

Jag har valt att fokusera mitt arbetet som advokat på antikorruption och förvaltningsrätt.

Vill du veta mer om verksamheten? Här kan du bland annat läsa mer om mitt huvudområde antikorruption.