Advokaten

Advokat Rashin Nicklasson - antikorruptionsarbete

Advokat

Rashin Nicklasson

Telefon: 072-231 80 60
E-mail: rashin@omidadvokater.se

– Advokat, OMID Advokater AB

– Utredare vid Transparency International UK

–  Notarietjänstgöring vid dåvarande Länsrätten i Norrbottens län samt Luleå tingsrätt
– Föredragande vid Förvaltningsrätten i Stockholm
– Verksam vid annan advokatbyrå
– Forskarassistent vid the British Institute of International and Comparative Law, London, England
– Forskarassistent vid International Centre for Human Rights and Democratic Development, Montreal, Kanada

– Praktik vid Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt

– Jur.kand. Uppsala universitet

– Juridik m.m. McGill University, Montreal, Kanada

– Certifierad Specialist i antikorruption, International Compliance Association

– International Anti-Corruption Academy (IACA), Laxenburg, Österrike

– Transparency International School on Integrity, Intensive Anti-corruption training for Future Leaders, Vilnius, Litauen

-Svenska Institutet för Internationell Rätts stipendium för bästa examensarbete i folkrätt år 2007
– Vinnare av ”Telders International Law Moot Court Competition 2006”, FN-domstolen, Haag, Nederländerna

Jag har valt att fokusera mitt arbetet som advokat på antikorruption och förvaltningsrätt.

Vill du veta mer om verksamheten? Här kan du bland annat läsa mer!