Samhällsansvar

Corporate Social Responsibility

Som företag har OMID Advokater AB alltsedan 2010 tagit sitt samhällsansvar, s.k. Corporate Social Responsibility (CSR) genom att ge en procent av sin omsättning till Kailash Manasarovar Children of Humla, KMCH. KMCH är en ideell organisation som är verksam i Humla, en region i norvästra Nepal. Organisationen har främst inriktat sig på att ge fattiga barn från Humla möjlighet att gå i skola. Verksamheten har även utvecklats till att omfatta hälsovård, skapa försörjningsmöjligheter och på olika sätt stödja utvecklingen av det civila samhället i Humla.

fard-omoss-ipad-image1