فارسی

 

وكلای اميد

ما در دفتر وكالت اميد OMID در أمور حقوقی پيمانكاری تخصص داريم.

. آيا شما، بصورت خصوصی يا از طريق شركتی ، در حال ساختن ويلا هستيد يا پروژه های ساختمانی ديگری در دست داريد؟
٠ آيا مايل به دريافت مشاوره حقوقی براي پرهيز از مشكلات و ممانعت از ايجاد اختلافاتی هستيد كه ميتواند در دراز مدت شما را دچار زيان مالی كند؟
. آيا بابت  يك اختلاف حقوقی احتياج به كمك داريد؟ بعنوان مثال اينكه خدمات ا‎رائه شده به شما بشكل درستی انجام نشده و يا دستمزد شما برای كاری كه انجام داده ايد به شما پرداخت نشده؟

وكلای اميد OMID سابقه طولانی در أمور پيمانكاری دارند. همكار ما لارش فرد نيكلاسون، وكيل پايه يك دادگستری، پیش از شروع كار وكالت ،دارای يك شركت ساختمانی بوده و در نتيجه تجربه عملی و جامعی درمورد اين صنف دارد. ما غالبا بصورت تيمی كار ميكنيم . شما ميتوانيد با همكار ديگر ما ، راشين فرد نيكلاسون ، وكيل پايه يك دادگستری، به زبان فارسی هم صحبت كنيد. ما با دقت فراوان اطلاعات كافی در مورد چگونگی و ميزان حق الوكاله را در اختيار موكلين خود قرار ميدهيم.
دفتر وكالت ما همچنين ميتواند در دعاوی جزائی، دعاوی بر عليه شركتهای بيمه، دعاوی مالياتی و كليه دعاوی بر عليه نهادهای دولتی، ياری رسان شما باشد.
خوشحال خواهيم شد كه شما را در دفتر وكالت اميد OMID  در Kungsgatan 62 در Uppsala ملاقات كنيم. ما وكالت در نقاط ديگر كشور را نيز بر عهده ميگيريم.

اطلاعات تماس غير حضوری:

www.omidadvokater.se
kontakt@omidadvokater.se
010-788 83 80