Antikorruption & förvaltningsrätt

ANTIKORRUPTION

Mitt huvudsakliga arbete riktar in sig på området antikorruption, det vill säga det förebyggande arbetet mot korruption. Jag erbjuder föreläsningar både för offentlig och privat sektor om området antikorruption och hjälper till vid upprättande av och även granskning av redan befintliga uppförandekoder inom området. Tidigare har jag arbetat som utredare vid Transparency International UK och genomgått flera internationella utbildningar inom antikorruption.

FÖRVALTNINGSRÄTT

Jag har processat som ombud i över tio år och åtar mig även uppdrag inom framförallt förvaltningsrättsliga mål.