Antikorruption & förvaltningsrätt

OMID Advokater är en advokatbyrå som fokuserar på områdena antikorruption och förvaltningsrätt. Varmt välkommen att ta kontakt om du behöver hjälp med något av dessa områden!

ANTIKORRUPTION

OMID Advokater erbjuder

  • utbildning inom området antikorruption för offentlig, privat och ideell sektor
  • rådgivning inom området
  • upprättande och granskning av riktlinjer/uppförandekoder

Läs mer om de onlineutbildningar som erbjuds inom antikorruption på kurser.antikorruption.se!

Tillsammans kan vi skräddarsy en lösning som passar er organisation. Varmt välkommen att ta kontakt om du har frågor som rör antikorruption!

Utbildning i antikorruption

OMID Advokater erbjuder utbildningar inom antikorruption för offentlig, privat och ideell sektor.

Vad innehåller utbildningen i antikorruption?

Utbildningen innehåller bland annat information om de grundläggande komponenterna i ett antikorruptionsarbete, riskområden, varningsflaggor och information om gåvor/representation samt intressekonflikter/ jäv.

Utbildningen kan också skräddarsys efter era önskemål!

Vilka bör delta i en utbildning i antikorruption?

Alla verksamma inom en organisation, från nyanställda till ledningsgrupper och styrelser. Utbildning om antikorruption bör ges alla som verkar i en organisation som tillhör offentlig, privat och ideell sektor. Även tredjeparter i form av leverantörer, agenter och mellanhänder bör ha utbildning i antikorruption.

Hur ofta bör en utbildning inom antikorruption hållas enligt best practice?

  • Utbildning inom området bör ges minst en gång per år för styrelseledamöter, ledningsgrupper och mellanchefer. Även anställda som på grund av sina specifika arbetsuppgifter utsätts för hög korruptionsrisk (t.ex. sälj, inköp och HR) bör genomgå utbildning minst en gång per år
  • Minst var tredje år för övriga anställda
  • I början som introduktion för nytillträdda ledare/styrelseledamöter samt nyanställda
  • När den anställde får nya arbetsuppgifter med nya krav och utmaningar

FÖRVALTNINGSRÄTT

Advokat Rashin Nicklasson har processat som ombud i över tio år och åtar sig även uppdrag från domstolar och enskilda som offentligt biträde inom förvaltningsrättsliga mål.