Antikorruption & förvaltningsrätt

OMID Advokater är en advokatbyrå som fokuserar på områdena antikorruption och förvaltningsrätt. Varmt välkommen att kontakta mig om du behöver hjälp med något av dessa områden, så hjälper jag dig vidare!

ANTIKORRUPTION

Jag, Rashin Nicklasson, har erfarenhet av både nationellt och internationellt antikorruptionsarbete. Det förebyggande arbetet mot korruption är ett omfattande och komplext område och därför är det viktigt för mig att förklara det på ett begripligt sätt. Jag erbjuder

  • föreläsning och utbildning inom området antikorruption för offentlig, privat och ideell sektor och
  • upprättande och granskning av riktlinjer/uppförandekoder

Jag erbjuder tydlig kommunikation under hela uppdraget och presenterar även tydligt kostnadsförslag.

Tillsammans kan vi skräddarsy en lösning som passar er organisation. Varmt välkommen att kontakta mig om du har frågor som rör antikorruption.

Utbildning i antikorruption

OMID Advokater erbjuder utbildningar och föreläsningar inom antikorruption för offentlig, privat och ideell sektor.

Vad innehåller utbildningen i antikorruption?

Utbildningen innehåller bland annat information om de grundläggande komponenterna i ett antikorruptionsarbete, riskområden, varningsflaggor och information om gåvor/representation, som kan utgöra mutor, samt intressekonflikter/ jäv.

Utbildningen kan också skräddarsys efter era önskemål!

Vilka bör delta i en utbildning i antikorruption?

Alla verksamma inom en organisation, från nyanställda till ledningsgrupper och styrelser. Utbildning om antikorruption bör ges alla som verkar i en organisation som tillhör offentlig, privat och ideell sektor. Även tredjeparter i form av leverantörer, agenter och mellanhänder bör ha utbildning i antikorruption.

Hur ofta bör en utbildning inom antikorruption hållas enligt best practice?

  • Utbildning inom området bör ges minst en gång per år för styrelseledamöter, ledningsgrupper och mellanchefer. Även anställda som på grund av sina specifika arbetsuppgifter utsätts för hög korruptionsrisk (t.ex. sälj, inköp och HR) bör genomgå utbildning minst en gång per år
  • Minst var tredje år för övriga anställda
  • I början som introduktion för nytillträdda ledare/styrelseledamöter samt nyanställda
  • När den anställde får nya arbetsuppgifter med nya krav och utmaningar

Förvaltningsrätt

Jag har processat som ombud i över tio år och åtar mig även uppdrag från domstolar och enskilda som offentligt biträde inom förvaltningsrättsliga mål.